Atvinnulífstengill - VIRK

VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf atvinnulífstengils. Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils er að virkja fyrirtæki og stofnanir atvinnulífsins til að taka virkan þátt í árangursríkri starfsendurhæfingu og auðvelda þannig einstaklingum endurkomu til vinnu eftir veikindi eða slys.

Helstu verkefni
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í starfsendurhæfingu
• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendurhæfingu stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingarferlið við atvinnuþátttöku
• Umbóta- og þróunarstarf

 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

 

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með  árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.


VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 
Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.


Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Umsóknarfrestur til: 25. ágúst 2019
Sækja um