Framkvæmdastjóri eftirlits með fjármálafyrirtækjum - Fjármálaeftirlitið

Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna störfum framkvæmdastjóra á eftirlitssviði. Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðsins, annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og ber ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila og samstarfsstofnanir.

Hlutverk sviðsins er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fjármálafyrirtækja á grundvelli gagnaskila og mat á áhættum og áhættustýringu
þessara aðila. Sviðið framkvæmir ítarlegt könnunarog matsferli (e. SREP) á fjármálafyrirtækjum þar sem viðskiptaáætlanir eru rýndar og mat lagt á áhættur er varða eiginfjár- og lausafjárstöðu. Sviðið ber ábyrgð á að setja fjármálafyrirtækjum viðeigandi varúðarkröfur og hafa eftirlit með framfylgni þeirra og annarra lögbundinna krafna.

Starfssvið

 • Ábyrgð á og umsjón með daglegum rekstri sviðsins
 • Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
 • Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs sem utan
 • Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og opinbera aðila
 • Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi European Banking Authority

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf, einkum á sviði viðskipta- og hagfræði
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum og/eða fjármálamarkaði
 • Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Umsjón með starfinu hafa Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknarfrestur til: 29. janúar 2018
Sækja um