Sérfræðingur gagnatenginga - Landsvirkjun

Við leitum að sérfræðingi sem er tilbúinn að byggja upp og móta allt sem kemur að gagnatengingum með öflugu fólki.

Viðkomandi mun leiða samþættingu upplýsingkerfa og gagnasafna ásamt því að þróa gagnaferla með það að markmiði að auðvelda flæði upplýsinga. Auk þess felst í starfinu eftirlit með úrvinnslu og gæðum gagnasafna sem berast ásamt því að hafa umsjón með birtingu gagna til ytri aðila.

Háskólamenntun:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði eða tengdar greinar
  • Reynsla af forritun á móti gagnagrunnum æskileg
  • Skilningur á uppbyggingu gagnakerfa, meðhöndlun og úrvinnslu gagna
  • Reynsla af samþættingartólum kostur
  • Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund
  • Góðir samskiptahæfileikar og metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
  • Góð íslensku- og enskukunnátta

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um stöðurnar.

Nánari upplýsingar:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 13. nóvember 2019
Sækja um