Verkefnastjóri - SSV

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða verkefnastjóra. Viðkomandi starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Starfssvið:
• Ráðgjöf við fyrirtæki, einstaklinga og sveitarfélög varðandi menningarmál
• Umsjón með styrkveitingum Uppbyggingarsjóðs Vesturlands til menningarverkefna
• Vinna við áhersluverkefni sóknaráætlunar Vesturlands og önnur byggðaþróunarverkefni
• Eftirfylgni með velferðarstefnu Vesturlands

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Þekking á menningarlífi og sveitarfélögum á Vesturlandi er mikils virði
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is


Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur til: 23. september 2019
Sækja um