Starfslokaráðgjöf

Það er alltaf erfitt þegar grípa þarf til uppsagna starfsfólks, bæði fyrir fyrirtæki sem sjá á eftir góðu fólki og fyrir starfsmenn sem missa störf sín. Það skiptir því miklu að sem best sé staðið að uppsögn. Fyrir fyrirtækið skiptir máli að ímynd þess og orðspor bíði ekki hnekki. Það skiptir máli að þeir starfsmenn sem missa störf sín beri þrátt fyrir það ekki neikvætt viðhorf til fyrri vinnustaðar.

Reynslan sýnir að starfsfólk sem sagt er upp er fljótara að komast yfir áfallið og finna sér nýjan starfsvettvang fái það til þess rétta aðstoð. Einnig kann það að meta þá aðstoð sem veitt er og hefur síður neikvætt viðhorf þegar frá líður.

Hagvangur veitir ráðgjöf þar sem tekið er á áfallinu sem starfsmaður verður fyrir en áhersla lögð á að beina sjónum fram á við. Leitast er við að aðstoða starfsmann við að móta nýjan starfsferil, finna styrkleika viðkomandi og nýta þá í væntanlegri starfsleit. Eðlilega er einnig farið yfir hagnýt atriði sem nýtast í atvinnuleit, svo sem:

  •           Gerð ferilskráar. Farið yfir hvaða upplýsingar þurfa að koma fram, hvernig er best að raða upplýsingum svo þær verði sem aðgengilegastar. Einnig rætt um gerð kynningarbréfs, bæði almennt og þegar sótt er um ákveðið starf.
  •            Að finna vinnu. Hvernig ber að haga sér í atvinnuleit? Hvar er hægt að leita?
  •           Atvinnuviðtalið. Hvernig er best að kynna sig í atvinnuviðtali? Hvað ber að forðast?
  •           Atvinnumöguleikar almennt á markaðnum.
  •            Starfsáhugasvið viðkomandi og atvinnumöguleikar með tilliti til þess.
  •           Eftirfylgni. Viðkomandi er fylgt eftir meðan á atvinnuleit stendur með símtölum eða tölvupósti og honum ráðlagt eins og hægt er á meðan á atvinnuleit stendur.
  •             Einstaklingi stendur til boða að vera virkur umsækjandi hjá Hagvangi og hefur þar með aðgengi að öllum störfum sem unnið er að og falla að hæfileikum og getu viðkomandi.

Lögð er áhersla á að viðkomandi fái góða þjónustu í hvívetna.

Að lokum er tryggt að farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og í fullu samráði við viðkomandi.